05.12.2017 SALI ADANA GECE YARIŞLARI

AT YARIŞLARI
ALTILI GANYAN

05.12.2017 SALI
ADANA(18:30)

6’LI GANYAN(1/9/10/1/4/8) : 130,23 t

Genel Sıralama & Şablon

1. AYAK

3-6-1-4-5-7-9

2. AYAK

1-7/10-4-9-6-8

3. AYAK

10-6-2-5-7-3-4

4. AYAK

1-4-3/5-2-6

5. AYAK

1/4//8-10-5-9-3

6. AYAK

2/8-10//5-6-9-11

Günün Tekleri

1. AYAK

2. AYAK

 1-7

3. AYAK

4. AYAK

5. AYAK

 1 GÜMBÜRGÜMBÜR(M.KAYA)

6. AYAK

 2 BOLD MOVE(H.KARATAŞ)

05.12.2017 SALI ADANA(SONUÇ)
7’Lİ GANYAN(2/1/9/10/1/4/8) :881,35 t,

7’Lİ PLASE(1,2/1,9/5,9/2,10/1,4/1,4/8,10) :16,45 t,

6’LI GANYAN(1/9/10/1/4/8) :130,23 t,

5’Lİ GANYAN(9/10/1/4/8) :23,63 t,

4’LÜ GANYAN(10/1/4/8) :18,55 t,

3’LÜ GANYAN(1/4/8) :8,58 t,

İKİLİ(8/10) :11,30 t, SIRALI İKİLİ(8/10) :26,35 t,

ÜÇLÜ BAHİS(8/10/2) :18,96 t,

PLASE(10) :6,40 t, PLASE(8) :1,70 t,

PLASE İKİLİ(2/10) :5,90 t, PLASE İKİLİ(2/8) :3,90 t,

PLASE İKİLİ(8/10) :6,20 t,

5. ÇİFTE(4/8) :9,55 t
*************

05.12.2017 SALI KOCAELİ(SONUÇ)
7’Lİ GANYAN(5/6/4/8/1/2/8) :52.014,25 t,

7’Lİ PLASE(4,5/2,6/4,7/6,8/1,3/2,5/8,9,10) :374,89 t,

6’LI GANYAN(6/4/8/1/2/8) :2.404,92 t,

5’Lİ GANYAN(4/8/1/2/8) :392,10 t,

4’LÜ GANYAN(8/1/2/8) :205,38 t,

3’LÜ GANYAN(1/2/8) :33,00 t,

İKİLİ(8/9) :2,95 t, SIRALI İKİLİ(8/9) :5,40 t,

ÜÇLÜ BAHİS(8/9/3) :6,51 t,

PLASE(8) :1,05 t, PLASE(9) :1,05 t,

PLASE İKİLİ(3/8) :5,80 t, PLASE İKİLİ(3/9) :6,30 t,

PLASE İKİLİ(8/9) :3,90 t,

5. ÇİFTE(2/8) :4,50 t AGF:9

TJK ALT

 

Göster
Gizle